Download tài liệu dạy trang điểm cơ bản

Download tài liệu dạy trang điểm cơ bản

Download tài liệu dạy trang điểm cơ bản (Tiếng Anh)

 

 

Bộ tài liệu dạy trang điểm cơ bản bằng tiếng Anh Makeup-Making-Faces, 160 trang gồm 2 định dạng PDF hoặc file ảnh JPG.

Bạn click vào đây để download bộ tài liệu này với định dạng PDF

hoặc click vào đây để download tài liệu định dạng JPG.

Picture preview:

Bạn click vào đây để download bộ tài liệu này với định dạng PDF hoặc click vào đây để download tài liệu định dạng JPG.

Download tài liệu dạy trang điểm cơ bản

3.1 (62.86%) 7 ratings

Được tìm kiếm: sách dạy trang điểm (42), bộ trang điểm cơ bản (13), giáo trình dạy trang điểm (10)

Tìm hiểu thêm:
Thích bài này:   
   FB Misskhue:

Comments (2)

Leave a Comment

Scroll to top